אגף החינוך קרית ים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
14/08/2012 12:55ללא מידע נוכחותאילון לוי
ללא מידע נוכחותאילון לוידף בסיסי
home.aspx
  
18/05/2017 16:16ללא מידע נוכחותאורית מוגילבסקי
ללא מידע נוכחותיעל גבאי/city/city/_catalogs/masterpage/CityHomePage.aspx
radio-test.aspx
  
19/07/2013 14:09ללא מידע נוכחותאריאל שגיא
ללא מידע נוכחותאריאל שגיא/_catalogs/masterpage/NoNav.aspx
אתר-המשימה.aspx
  
28/09/2014 13:56ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ברכות-לראש-העיר.aspx
  
11/09/2014 10:26ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
בתי-הספר-היסודיים-בקרית-ים.aspx
  
09/12/2014 15:43ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ו.aspx
  
28/09/2014 13:51ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
מדעפארק.aspx
  
15/10/2015 12:13ללא מידע נוכחותאודי ברקאי
ללא מידע נוכחותאודי ברקאידף בסיסי
מדעפארק_חנוכה.aspx
  
29/11/2015 14:00ללא מידע נוכחותאודי ברקאי
ללא מידע נוכחותאודי ברקאידף בסיסי
סרטון-סיכום.aspx
  
29/09/2014 15:11ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה.aspx
  
29/09/2014 18:34ללא מידע נוכחותדינה טל
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ג1-בית-ספר-סביונים.aspx
  
28/09/2014 14:26ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ה1-בית-ספר-ימית.aspx
  
23/09/2014 11:05ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ה1-בית-ספר-עלומים.aspx
  
23/09/2014 10:24ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ה2-בית-ספר-אמירים.aspx
  
28/09/2014 13:01ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ה2-בית-ספר-ימית.aspx
  
23/09/2014 11:08ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ה2-בית-ספר-עלומים.aspx
  
23/09/2014 10:29ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ה-בית-ספר-בראשית.aspx
  
28/09/2014 12:49ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ו1-בית-ספר-אלמוגים.aspx
  
28/09/2014 13:36ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ו1-בית-ספר-אמירים.aspx
  
28/09/2014 15:02ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
ענן-מילים-כיתה-ו1-בית-ספר-סביונים.aspx
  
23/09/2014 13:22ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
קולאז-תמונות-כיתה-ו1-בית-ספר-עלומים.aspx
  
21/09/2014 12:44ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
קיר-פתקים-.aspx
  
21/09/2014 13:12ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
קיר-פתקים-כיתה-ד2-בית-ספר-עלומים.aspx
הוצא אל: הדס שמירקיר-פתקים-כיתה-ד2-בית-ספר-עלומים.aspx
הוצא אל: הדס שמיר
  
29/09/2014 12:53ללא מידע נוכחותהדס שמירללא מידע נוכחותהדס שמירללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
קיר-פתקים-כיתה-ה2-בית-ספר-אורים.aspx
  
28/09/2014 13:03ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
קיר-פתקים-כיתה-ו1-בית-ספר-אורים.aspx
  
29/09/2014 12:46ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
תלמידי-קרית-ים-מתקוונים-לעשות-טוב-ברשת.aspx
  
21/09/2014 12:23ללא מידע נוכחותהדס שמיר
ללא מידע נוכחותהדס שמיר/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx