דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
יום חמישי א' כסלו תשע"ג 11:55ללא מידע נוכחותטל זיסו-מלכה
חשבון מערכתדף Web Part ריק
home-page.aspx
הוצא אל: בר מקמלhome-page.aspx
הוצא אל: בר מקמל
  
יום שני ט"ו אייר תשע"ח 12:41ללא מידע נוכחותנטע ידון טופורקללא מידע נוכחותבר מקמלחשבון מערכת/school/school/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
צוות-בית-הספר.aspx
  
יום רביעי י"א כסלו תשע"ח 14:50ללא מידע נוכחותסשה חודוש
ללא מידע נוכחותנטע ידון טופורקדף בסיסי