בית ספר אור אבנר - hazon
נווט למעלה
כניסה
חז​ון בית ספר והתפיסה החינוכית

þבית הספר פועל להעמקת התודעה היהודית חסידית

קשר למסורת ישראל, הכרת המצוות והמנהגים של עם ישראל,
זאת מתוך למידה פעילה וחוויה חיובית.

þ בית הספר שואף להגיע למצוינות לימודית; הישגים ניכרים במקצועות הליב"ה ונערך להובלת התלמידים בהתאם.

þ בית הספר מהווה בית ומשפחה לתלמידים ולהורים, ומלווה את המשפחות בהמשך הדרך היהודית ערכית.

þ בית הספר מכוון להעצמה אישית ערכית באמצעות מתן יחס אישי ובניית תכניות דיפרנציאליות ממיפוי לימודי והתנהגותי.

þ בית הספר פועל לטפח אדם בוגר בעל אחריות חברתית התורם למשפחה, לקהילה ולעם.​