בית ספר אור אבנר - takanon
נווט למעלה
כניסה

תקנון בית הספר "אור אבנר למצוינות" קרית ים

הורים נכבדים!

כדי להגיע להישגים לימודים תוך הרגשה טובה, שלווה ושמחה עלינו לדאוג לכללי התנהגות

 ומשמעת מחייבים שמירה על הכללים תביא לכבוד הדדי בין התלמידים למורים, התלמידים

בינם לבין עצמם, ותאפשר לכל ילד להשתלב היטב במסגרת ולפתח את עצמו.

לפניכם תקנון בית הספר מעודכן לשנת הלימודים תשע"ח


תלבושת –חובה!

בנים:

1.       חולצה כחולה עם סמל ביה"ס.

2.       חובה חבישת כיפה בשטח בי"ס (יש לדאוג לכיפה רזרבית בתיק).

3.       אסור לבוא עם עגילים באוזניים, כמו כן תספורת כרבולת (קיצוץ צידי הראש והשארת שער באמצע)
אסורה לחלוטין! תלמיד שיבוא מסופר שלא כפי התקנון יחויב בחבישת כובע המכסה את כל השער.​

בנות:

1.       חולצה תכלת עם סמל ביה"ס עם שרוולים המכסים את המרפק.

2.       חצאית או שמלה באורך סביר מתחת לברכיים.

3.       מותר עגילים רק באוזניים. עגיל אחד בלבד בכל אוזן.

4.       אין להגיע בגופיה או חולצת בטן, וכפכפים לבי"ס.

5.       השער יהיה אסוף

כללי:

1.       בראש חודש ובטקסים יש להגיע לבושים  עם חולצה לבנה (יש לעקוב אחר הלוח השנתי).

2.       בימים שיש ספורט במערכת יש להביא נעלי ספורט, הבנות תלבשנה מכנס קצר מתחת לחצאית.

3.       תלמיד/ה שיגיע/תגיע ללא תלבושת בלי סיבה מאושרת לא יורשה/תורשה להיכנס לכיתה.
ההישארות מחוץ לכיתה לבאים ללא תלבושת היא באחריות ההורים. 

זמנים

1.       יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 ועליך להימצא בכיתה בשעה זו.

2.       תפילת הבוקר הינה חובה.

3.       הצלצול מודיע על גמר ההפסקה וכניסה לכיתה.

4.       יש להגיע בזמן לכל השיעורים.

5.       כל היעדרות מביה"ס מחייבת אישור הורים.

6.       היעדרות מעל 3 ימים מחייבת אישור רפואי.

7.       שחרור תלמיד/ה לפני תום יום הלימודים מחייב אישור בכתב מההורה.

8.       תלמיד/ה, שנעדר/ת מהלימודים, באחריותו להשלים את החומר הנלמד בכיתה.

9.       אין לצאת משטח ביה"ס ללא רשות במהלך יום הלימודים.

10.    בסיום יום הלימודים אין להישאר בשטח ביה"ס, פרט לילדי החוגים והמועדונית.

משמעת

כבוד לצוות בי"ס:

1.       קימה בעת כניסת מנהלת/ מורה או כל מבוגר אחר לכיתה.

2.       אין לקרוא למורה בשמו/ה הפרטי - אלא בתוספת "המורה".

3.       חובה לציית לכל המורים, המזכירה, איש תחזוקה והמאבטח.

4.       יש לדבר עם המורה בשקט ובנימוס.

5.       הדיבור והקימה מהמקום במהלך השיעור יעשה לאחר קבלת רשות מהמורה .

6.       אכילה בהפסקת האוכל ובתחום הכיתה בלבד. אין להביא כריך בשרי ולא ממתק.

7.       הישיבה רק במקומך הקבוע  ואין להסתובב ללא אישור.

8.       בזמן השיעור יש להימצא בכיתה ולא להסתובב בשטח ללא רשות.

9.       אין להישאר בכיתה בהפסקה.

10.   יציאה לשירותים תתאפשר לתלמיד אחד בכל פעם לאחר קבלת אישור המורה.

11.   התלמיד/ה לא י/תצא מהכיתה במהלך השיעור כדי לשתות. התלמיד/ה י/תדאג להביא בקבוקי שתייה.

12.   אין להיכנס לחדר המורים ללא רשות.

כבוד בין התלמידים:

  1. אין לגעת אחד בשני בשום אופן ומשום סיבה (אפילו לא במשחק או בצחוק), רק לדבר ביניכם! כמובן שאין להרים יד - להרביץ.                                                                                                                                   
    תלמיד שיפר כלל זה פעם אחת- יוזהר והוריו יקבלו הודעה על התנהגות בלתי נאותה זו. פעם נוספת- תגרור הרחקה מביה"ס על פי הנהלים המופיעים בחוזרי מנכ"ל. במידה ולא תהיה ברירה והמצב לא ישתפר, התלמיד יצטרך לעזוב את בית ספרינו.                                    

2.       אין להחזיק טלפונים ניידים בתחום בי"ס, נייד שימצא אצל התלמיד/ה יוחרם. 

3.       אסור לקלל או לדבר לא יפה.

4.       אין לגעת ברכוש הזולת.

5.       יש לשמור על רכוש ביה"ס, תלמיד שיפגע ברכוש יאלץ לשאת בהוצאות תיקון וניקיון.        

6.       אסור לדבר עם ילדים מבתי ספר אחרים מעבר לגדר.

7.       חל איסור חמור על ההורים לשוחח עם ילדי בית הספר האחרים (פנים אל פנים או טלפונית). כל פתרון בעיה יעשה באמצעות המחנכת או המנהלת.  

שירותים

1.       קיימים חדרי שירותים נפרדים לבנים ובנות.

2.       חל איסור חמור להיכנס לשטח שאינו מתאים (בנים לא נכנסים לשירותי בנות ולהפך).

3.       לתוך התאים מותר להיכנס רק לתלמיד/ה אחד/ת בלבד.

4.       אין לזרוק פסולת לאסלה וכן חתיכות של נייר טואלט.


 מפגשי הורים- מורים:

1.       הורים יוכלו לפגוש את המחנך ו/או מורה מקצועי/ת עפ"י שעות הקבלה בתיאום מראש.

2.       בהוראת קב"ט העירייה חל איסור מוחלט על כניסת הורים לביה"ס במהלך יום הלימודים אלא באישור מיוחד.

3.       הורים יוכלו לפגוש את מנהלת ביה"ס או את היועצת עפ"י תיאום טלפוני מראש.

4.       חל איסור על התערבות הורים באירועים שהתרחשו בין תלמידים במסגרת ביה"ס. בכל פנייה/ברור יש לפנות למחנכת או למורה המקצועית.

5.       השתתפות ההורים באספות ובערבי הורים הנה חשובה.

6.       הורים ינהגו בכל פנייה לצוות ביה"ס- בכבוד!

7.       פרטי הצוות החינוכי מופיעים באתר בקטגוריה "צוות בית הספר".

ספרים ומחברות וציוד

1.       כל הספרים והמחברות לפי המערכת של אותו יום חייבים להיות בתיק התלמיד/ה. אי הקפדה על הנ"ל (כמו בלוק ציור וצבעים וכד') גורמת להפרעה למורה, לתלמיד ולכיתה כולה.

2.       ההורים יבדקו את היומן מידי יום (או סימונים בספר), יוודאו הכנת שיעורי בית, ושכל הציוד הנדרש נמצא בתיק. יש לבדוק את הקלמר (עיפרון, מחק, מחדד, וצבעים) מידי יום.

3.       אין לזרוק פסולת, דפים וחידודי עיפרון על הרצפה.          

4.       בתום יום הלימודים, הכיתות יישארו מסודרות, כיסאות מורמים וללא פסולת על הרצפה. (כנ"ל במשך היום).

 

מומלץ להורים לגלות עירנות מוגברת לזמני השימוש, התוכן והלשון בקבוצות בנייד וכן ברשתות החברתיות.

אבקשכם לקרוא היטב ולהסביר לתלמיד/ ה את הנדרש ממנו/ ה כדי למנוע אי הבנות בהמשך. אנו שומרים לעצמנו את האפשרויות שלא להמשיך את לימוד התלמיד במוסדנו באם לא יעמוד בתקנון הנ"ל.