בית ספר סביונים - School_Activities
נווט למעלה


​​​​

תחרות מאסטר שף הכריך הבריא


נבחרי מועצת התלמידים לשנה"ל תשע"חיעדי בית הספר לשנה"ל תשע"ח

​​תכנון ויישום תהליכי הוראה- למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד.


 יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.


קידום הישגי התלמידים בשפת אם, מתמטיקה, אנגלית.


פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך ביה"ס ומחוצה לו.


שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת.


איתור והענקת מענה דיפרנציאלי לתל' על הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם.


המשך פיתוח וביסוס יחודיות בית ספרית "תקשורת וחברה".

 תכנון ויישום תהליכי הוראה- למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומ

טמ

1. תכנון ויישום תהליכי ה​וראה- למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומט