סיסמה-ידע - כל המסמכים
מסנני מפתח
מקצוע

שכבה

איש קשר
הפקד אינו זמין כיוון שאין לך את ההרשאות הנכונות.
כל התגיות
כתובת: בית ספר סביונים
טלפון : 04-8742897 , 048743165
פקס : 04-6225691
שעות קבלה:
  
ערוך
  
להצגה-בכיתה
  
מקצוע
  
  
איש קשר
  
  
NN4FASQAR76U-159-101-ברכת יום הולדת לארצי ברכת יום הולדת לארציכיתה ב-1, כיתה ב-2, כיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ד-1, כיתה ד-2ללא מידע נוכחותחן חזן29/04/2014 08:4529/04/2014 08:45
NN4FASQAR76U-159-102-ברכת יום הולדת למדינה שלי ברכת יום הולדת למדינה שליכיתה א-1, כיתה א-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותמאשה הנדלרמטלה לימודית29/04/2014 10:0529/04/2014 10:05
NN4FASQAR76U-159-103-בגטו אין פרחים בגטו אין פרחיםכיתה ג-1חגים ומועדיםללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית29/04/2014 10:0929/04/2014 10:09
NN4FASQAR76U-159-104-הברכה שלי למדינת ישראל הברכה שלי למדינת ישראלכיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותענת יוסףאחר
ללא מידע נוכחותענת יוסף
30/04/2014 00:1730/04/2014 00:19
NN4FASQAR76U-159-105-ברכה למדינה ברכה למדינהכיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותענת יוסףמטלה לימודית
ללא מידע נוכחותענת יוסף
30/04/2014 09:1530/04/2014 09:21
NN4FASQAR76U-159-107-יום הזכרון יום הזכרוןכיתה ד-2שפהללא מידע נוכחותחן חזן01/05/2014 08:0501/05/2014 08:05
NN4FASQAR76U-159-108-יזכור יזכורכיתה ה-1, כיתה ה-2שפהללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית01/05/2014 08:1501/05/2014 08:16
NN4FASQAR76U-159-109-יזכור יזכורכיתה ד-2שפהללא מידע נוכחותחן חזן01/05/2014 09:2201/05/2014 09:23
NN4FASQAR76U-159-10-יום העצמאות יום העצמאותכיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ד-1, כיתה ד-2, כיתה ה-1, כיתה ה-2, כיתה ו-1, כיתה ו-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית09/04/2013 13:2209/04/2013 13:23
NN4FASQAR76U-159-111-קִרְאוּ  אֶת הַבַּיִת מִתּוֹךְ שִׁירָהּ שֶׁל סְמָדַר שיר וְכִתְבוּ   בְּרָכָה לַמְּדִינָה קִרְאוּ אֶת הַבַּיִת מִתּוֹךְ שִׁירָהּ שֶׁל סְמָדַר שיר וְכִתְבוּ בְּרָכָה לַמְּדִינָהכיתה א-1, כיתה א-2שפהללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית01/05/2014 10:1801/05/2014 10:18
NN4FASQAR76U-159-112-המנון שלי - התקווה המנון שלי - התקווהכיתה א-1, כיתה א-2שפהללא מידע נוכחותחן חזן01/05/2014 12:2701/05/2014 12:30
NN4FASQAR76U-159-113-דגל ישראל דגל ישראלכיתה א-1, כיתה א-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותענת יוסףמטלה לימודית
ללא מידע נוכחותענת יוסף
01/05/2014 15:4901/05/2014 15:50
NN4FASQAR76U-159-114-דגל ישראל דגל ישראלכיתה א-1, כיתה א-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותענת יוסףמטלה לימודית
ללא מידע נוכחותענת יוסף
01/05/2014 23:0301/05/2014 23:04
NN4FASQAR76U-159-115-בית בשבילי הוא בית בשבילי הואכיתה א-1, כיתה א-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותענת יוסףמטלה לימודית
ללא מידע נוכחותענת יוסף
02/05/2014 10:0002/05/2014 10:01
NN4FASQAR76U-159-116-לג בעומר לג בעומרכיתה א-1ללא מידע נוכחותענת יוסף
ללא מידע נוכחותענת יוסף
07/05/2014 12:0807/05/2014 12:08
NN4FASQAR76U-159-117-ההמנון שלי ההמנון שליכיתה ג-1ללא מידע נוכחותחן חזן08/05/2014 08:4608/05/2014 08:46
NN4FASQAR76U-159-118-לג בעומר כתות א לג בעומר כתות אכיתה א-1, כיתה א-2שפהללא מידע נוכחותאוריה קבלו08/05/2014 09:4408/05/2014 09:44
NN4FASQAR76U-159-119-אריק אינשטיין אריק אינשטייןכיתה ו-1, כיתה ו-2ללא מידע נוכחותתמי גדרון12/05/2014 09:1312/05/2014 09:13
NN4FASQAR76U-159-11-מימנות בשפה -מימנות בשפהכיתה א-1, כיתה א-2הבעהללא מידע נוכחותענבל הפטר14/04/2013 10:0017/07/2013 12:43
NN4FASQAR76U-159-120-מי בא למדורה מי בא למדורהכיתה א-1, כיתה א-2שפהללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית13/05/2014 10:0513/05/2014 10:05
NN4FASQAR76U-159-121-כללים למדורה בטוחה כללים למדורה בטוחהכיתה א-1, כיתה א-2שפהללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית13/05/2014 10:0513/05/2014 10:06
NN4FASQAR76U-159-122-לג בעומר לג בעומרכיתה ה-1ללא מידע נוכחותחן חזן13/05/2014 13:0613/05/2014 13:07
NN4FASQAR76U-159-123-שרשרתחג שבועות שרשרתחג שבועותכיתה ב-1, כיתה ב-2, כיתה ג-1, כיתה ג-2ללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית15/05/2014 09:4515/05/2014 09:46
NN4FASQAR76U-159-124-חג השבועות ג-ד חג השבועות ג-דכיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ד-1, כיתה ד-2ללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית15/05/2014 10:0815/05/2014 10:08
NN4FASQAR76U-159-125-שמות חג השבועות - א' ב' שמות חג השבועות - א' ב'כיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2ללא מידע נוכחותחן חזן20/05/2014 08:3620/05/2014 08:36
NN4FASQAR76U-159-126-שבועות בשפה שבועות בשפהכיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2ללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית20/05/2014 08:5420/05/2014 08:55
NN4FASQAR76U-159-127-שבועות א-ב שבועות א-בכיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2ללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית20/05/2014 10:1020/05/2014 10:10
NN4FASQAR76U-159-128-יום ירושלים יום ירושליםכיתה א-1, כיתה א-2חגים ומועדיםללא מידע נוכחותענת יוסףמטלה לימודית20/05/2014 14:1920/05/2014 14:20
NN4FASQAR76U-159-12-יום כדור האץ יום כדור האץכיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ד-1, כיתה ד-2, כיתה ה-1, כיתה ה-2, כיתה ו-1, כיתה ו-2מדעיםללא מידע נוכחותחן חזןמטלה לימודית21/04/2013 13:3721/04/2013 13:38
NN4FASQAR76U-159-130-חידון שבועות ה-ו חידון שבועות ה-וכיתה ד-1, כיתה ד-2, כיתה ה-1, כיתה ה-2, כיתה ו-1ללא מידע נוכחותחן חזן21/05/2014 13:5421/05/2014 13:59
1 - 30הבא