בית ספר בראשית - takanon
נווט למעלה
תקנון ונהלים.png

 

            תקנון בי"ס הממ"ד "בראשית" נכתב מתוך אמונה שתפקיד ביה"ס הוא לחנך
            לסובלנות וכבוד הדדי תוך מתן דוגמא אישית.
            התקנון מבטא את האמונה בערכו של כל אחד (תלמיד, הורה, מורה) ובא
            לשמור על זכויותיו במסגרת הבית-ספרית.
            מטרת התקנון לסייע לקיומה של אווירת נועם וביטחון ולהתוות גבולות
            ברורים לנמנים עם קהילת בית הספר.        
       
הנוהל
ההתנהגויות המצופות
טווח התגובות
 
נוהל מס' 1
 
הופעה
בתלבושת
אחידה/
הולמת
 
* יש להגיע בכל ימות
   השבוע בתלבושת אחידה,
* על הבנים להגיע עם
   כיפה.
* על הבנות להגיע עם
   חצאית וחולצה צנועה.    
שלב א'- ילד המגיע ללא תלבושת אחידה ילבש חולצה ממאגר חולצות בי"ס.
שלב ב'- שיחת בירור עם התלמיד.
שלב ג'- יידוע ההורים במכתב .
שלב ד'- שלוש פעמים במחצית. הורדת ציון בתעודה בסעיף "תלבושת".                          
 
נוהל מס' 2
 
התנהגות-כללים
לקבלת מורה לכיתה
 
 
* יש לקבל את פני המורה
   בכיתה בעמידה בין השולחן
    לכיסא.
* אין לחכות למורה מחוץ
   לכיתה.
שלב א'- שיחת ברור עם התלמיד.
שלב ב'- יידוע ההורים במכתב
            ורישום בתיק כיתה.
שלב ג'-  זימון ההורים.
שלב ד'- במקרים חוזרים הורדת
  ציון בתעודה בסעיף "התנהגות".
 
 
 
 
נוהל מס' 3
 
כללים להתנהגות בזמן שיעור
 
*  הקשבה, למידה, מילוי
   מטלות הניתנות בשיעור.
*  ישיבה במקום (אין לקום
    או להסתובב במהלך
    השיעור).
* אין לנהוג באלימות פיזית
  או מילולית כלפי מורה או
  תלמיד תלמיד (התנהגות
   מכבדת).
* אין לעסוק בדברים שאינם
   קשורים לשיעור.
 
אלימות פיזית כלפי מורה
השעיה מביה"ס עפ"י שיקול דעת המנהל.
אלימות מילולית כלפי מורה
שלב א'- זימון הורים + התנצלות
           בכתב
שלב ב'- כינוס צוות בין מיקצועי
     שידון בבניית תוכנית אישית.
הפרעות שאינן גורמות לאלימות
*שלב א'- שיחה עם התלמיד.
*שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
*שלב ג'- דרישת התנצלות או
  פיצוי אם נגרם נזק בליווי מטלה
  חינוכית.
במקרים חמורים של הפרעה או אלימות בזמן השיעור
* שלב א'- השעיה מביה"ס עפ"י
               שיקול דעת המנהל.
*שלב ב'- זימון ההורים עם צוות
       הבין מקצועי לדיון על בניית
       תוכנית לטיפול בתלמיד.
 
 
נוהל מס' 4
 
ציות להוראות צוות ביה"ס
יש לנהוג באופן נאות, עפ"י הכללים הנהוגים בבית-הספר.
 
על התלמידים להישמע להוראות  הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.      
* שלב א'- שיחה עם התלמיד
               ואזהרה בע"פ.
* שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
* שלב ג'- זימון ההורים לשיחה
              ודרישת התנצלות.
* שלב ד'- השעיה מחוץ לביה"ס
              במקרים חמורים וכאשר 
              האירוע אינו חד פעמי.
 

 

 

הנוהל
ההתנהגויות המצופות
טווח התגובות
 
נוהל מס. 5
 
אין להשתמש באלימות מילולית
 
* העלבה.
* לעג.
* קללות בוטות.
* חרם.     
* הפצת שמועות
   באינטרנט.
* השפלה.
 
שלב א'- שיחה עם התלמיד ואזהרה
            בע"פ.
שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
שלב ג'- הטלת עבודה בנושא אלימות .
שלב ד'- העברה לכיתה מקבילה
            לשיעור.
נוהל מס' 6
 
אין להשתמש באלימות פיזית
* בעיטה.
* נשיכה.
* דחיפה.
* צביטה.
* סטירה.
* מכה.
 
שלב א'- שיחת ברור עם התלמיד.
שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
שלב ג'- זימון ההורים.
שלב ד'- השעיה מיידית ע"י מנהל ביה"ס למספר ימים.
 
 
נוהל מס' 7
 
שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור
 
 
* השימוש בטלפונים ניידים
    וכד' - אסורה בהחלט.
* במהלך פעילות מחוץ
 לבית הספר ייעשה השימוש
 בהתאם להוראות הצוות.
 
* מומלץ לא להביא מכשירים ניידים
לביה"ס
* ביה"ס אינו אחראי במקרה של אובדן
    או נזק.
* בכניסה לבי"ס יש לכבות את המכשיר הנייד ולהפעילו רק בסוף יום הלימודים.
שלב א'- שיחת ברור עם התלמיד ואזהרה בע"פ.
שלב ב'- במידה וטלפון יצלצל בזמן שיעור, או שתלמיד ישתמש בו במהלך יום לימודים או בהפסקה, הטלפון יוחרם
 ויוחזר רק להוריו.
 
 
נוהל מס' 8 
 
שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס
* יש להקפיד על סביבה
    נקייה ומטופחת.
* יש לשמור על רכוש
    ביה"ס.
* יש לעטוף את ספרי
   הלימודים ולהחזירם
    נקיים ושלמים.
* שלב א'- שיחת ברור עם התלמיד
               ואזהרה בע"פ.
* שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
* שלב ג'- עשייה מתקנת של התלמיד
              בתחום הרכוש והסביבה.
כגון- עבודות יזומות:
  * נקיון שולחנות הכיתה.
  * סידור הכיתה.
  * ניקיון החצר.
  * ספר שיושחת, ההורים ישלמו את  
     עלות הספר.
 
 
נוהל מס' 9 
 
התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות
* השתתפות בטקסים
   ובפעילויות פנים
   וחוץ בית ספריות היא
   חלק מתוכנית החובה
   של ביה"ס.
* הנוכחות וכללי ההתנהגות
   בכל הפעילויות מחייבת
   ויש להקפיד עליהם
   הקפדה יתרה.
שלב א'- שיחה עם התלמיד ואזהרה
            בע"פ.
שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
שלב ג'- במקרה של הפרעה בטקס
            חובת התנצלות וביצוע מטלה.
שלב ד'- במקרים חוזרים הורדת ציון/
           בתעודה בסעיף "התנהגות".
במקרים של התנהגות בלתי נאותה בטיולים:
 א.     התניית השתתפות בסיור/טיול
     בלווי מבוגר מעל גיל 18.
 ב. מניעת השתתפות בפעילות
      עתידית.

 

 

 

 

 
 
הנוהל
ההתנהגויות המצופות
טווח התגובות
 
נוהל מס. 10
 
אי שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות
 
אי שמירה על נהלים תקינים
בזמן בחינות לדוגמא:
הפניית מבט לטופס של תלמיד שכן.
פיטפוט עם חבר שיושב לידו או מסביב אי הגשת בחינה בזמן.
שלב א'- שיחת ברור עם התלמיד
שלב ב'- הורדת נקודות מהמבחן
            לתלמידים שהעתיקו.
שלב ג'- במקרה והארוע חוזר על
            עצמו-פסילת המבחן.
 
נוהל מס' 11
 
נוכחות ועמידה בזמנים
 
איחורים
יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
כל איחור מחייב אשור הורים.
שלב א'- רישום האיחור ביומן בכתה.
שלב ב'- שיחת ברור עם התלמיד.
שלב ג'- לאחר 3 איחורים ידוע הורים
            במכתב.
 
 
 
 
 
נוהל מס' 12
 
היעדרויות
יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.
כל העדרות מחייבת אישור הורים/רפואי.
* הורה שיודע שילדו יעדר, יודיע
   על כך למחנכת.
* באחריות התלמיד הנעדר
   להשלים שעורי בית.
* יציאה משטח ביה"ס במהלך
   הלימודים תתאפשר רק ע"י
   הגעתם של אחד מבני
   המשפחה.
שלב א'- שיחת ברור עם התלמיד.
שלב ב'- יידוע ההורים במכתב.
שלב ג' - זימון ההורים לביה"ס.
 
כניסת הורים לבי"ס במהלך הלימודים תתאפשר אך ורק בתאום מראש עם הצוות החינוכי והנהלת ביה"ס
 
נוהל מס' 13
 
כניסה לשטח ביה"ס
 
 
שערי ביה"ס נעולים בין השעות:
08:00  - 14:20
 
כניסת הורים לבי"ס  במהלך הלימודים תתאפשר אך ורק בתאום
מראש עם הצוות החינוכי והנהלת ביה"ס.