קרית ים - Maavarim
נווט למעלה
כניסה
מעברים.png 
 


אנו שמחים להודיע על פתיחת הרשמה מקוונת לחטיבות הביניים בקרית ים 
אנא בחרו בשם בית הספר הרצוי ומלאו את טופס ההרשמה.
להשלמת ההרשמה והגשת המסמכים הנדרשים- פנו למזכירות בית הספר

בהצלחה! 


   רודמן.png         רבין.png
        פורום.png                         
פורום.png