קרית ים - kzin_bikur
נווט למעלה
כניסה

 

  

 קב"ס: אידה ויסמן 

 

 


 04-8789733

 

 

 

 
 04-8789772

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 קב"ס: מירי פיניאס 

 

 


 04-8740496

 

 

 

 
 04-8789772

 

 

 

 

 

 

 

  

 קב"ס: אלי אלדדי 

 

 


 04-8789774

 

 

 

 
 04-8789772