ירושלים שלי - דף הבית
נווט למעלה
כניסה
​​​ירושלים שלי.png

תלמידי קריית ים הורים ומורים יקרים,

השנה נבחר נושא ירושלים כנושא מרכז משותף לכל בתי הספר בארץ.
ולכן תלמידי כיתות ג'-ו' מבתי הספר היסודיים בקריית ים יעסקו השנה במסגרת למידה שיתופית יישובית בחקר ירושלים.

"חינוך האדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל, חינוך לאהבת ירושלים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות והמסורת שגובשו סביבה" (חוזר מנכ"ל, 2000).

לירושלים משמעות ייחודית בחיי העם היהודי, ובה כרוכים שורשי קיומנו. האמונה והתקווה של העם היהודי בנצחיותה של ירושלים הפכוה לעיר גדולה ותוססת, עיר בירתה של מדינת ישראל, בה מצויים מוסדות החוק והשלטון המהווים את יסודותיה הדמוקרטיים.

 מטרת העל של התכנית: במסגרת התהליך התלמידים ייחשפו לחשיבותה של ירושלים ומקומה בתודעה היהודית ויעמיקו את הזיקה והקשר שלהם לירושלים, בירת ישראל, באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך.

כל בית ספר יחקור נושא אחד נבחר העוסק בירושלים בירתנו, כגון: העיר העתיקה, שערי ירושלים, דתות, מוסדות שלטון, מוסיקה, אמנות ומנהיגים. התלמידים יפיקו תוצרים שיתופיים ויצרו בשיטת הג'יקסו מאגר שיתופי המוקדש לירושלים: מצגות, סרטונים וחידונים. 

מטרות בתחום התוכן:

         העמקת ההיכרות עם המורשת וההיסטוריה של ירושלים

         הכרת מגוון האוכלוסיות בעיר

מטרות בתחום הערכים:

         פיתוח תחושת שייכות לירושלים כעיר מאחדת ומספרת את מורשת העם היהודי

         טיפוח ערכי סובלנות וכבוד למגוון האנושי תרבותי בירושלים

         הזדהות עם הסמלים הלאומיים בירושלים

מטרות בתחום המיומנויות:

         טיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה בדרך חקר

         שימוש באסטרטגיות לטיפול במידע

         טיפוח מיומנויות של למידה שיתופית ועבודת צוות