בית ספר אלמוגים - School_Activities
נווט למעלה

פעילות בית הספר

להלן תכניות המופעלות בבית הספר:

ניסוי חינוכי - בדמות מחקר פעולה העוסק במימדי חשיבה האנליטית, היצירתית והמעשית כמנוף להצלחה לימודית, אישית וחברתית.
 
"מצויינות 2000" – תכנית ייחודית במדעים ומתמטיקה לטיפוח מצוינות ולפיתוח אסטרטגיות חשיבה, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב תלמידי כיתות ה' ו'.
 
"עצמה לכל" - תכנית חונכות בקריאה בה, תלמידי כיתה ה' חונכים את תלמידי כיתה ב' בקריאה ומיומנויות השפה.
 
"אשכולות חשיבה" - פיתוח אסטרטגיות חשיבה בקרב התלמידים.יצירת תרבות חברתית וערכית, קשרים בין מודלים מתמטיים לבין המציאות עליה הם חלים.
 
"אופק מט"ח" - תכנית המכילה פעילויות מתוקשבות לתרגול אישי של מיומנויות השפה,המדעים, והמתמטיקה.
חינוך מוסיקלי – פיתוח וטיפוח מקהלת בית ספר. לימוד צ'לו, חליליות וכינורות.
 
חינוך חברתי – שגרירים, מגשרים וכיתות מאמצות.
 
תוכניות מעברים – מתקיימות שתי תוכניות מעברים שנתיות האחת בין גני הילדים לכיתות א', והשניה בין כתות ו' לחטיבת הביניים.
 
תקשוב - הטמעת מיומנויות התקשוב בהלימה לסטנדרטים ובאופן ספיראלי.
קיימות שתי מעבדות מחשבים פעילות,  18 כיתות מתוקשבות ומעבדת מדעים, ספרייה וחדר מתמטיקה מתוקשב.
 
בית ספר ירוק - בית הספר פועל למען הכרתו כבית ספר ירוק, מתוך ראיה בחשיבות נושא איכות הסביבה לעתיד.
 
בית ספר קהילתי - בית הספר רואה בקהילת ההורים חלק אינטגראלי מבית הספר ומעודד את מעורבותם בתהליכים החינוכיים המתרחשים בו.
 
זוזו - פרויקט הנערך בחסות: משרד החינוך, משרד התרבות והספורט, התאחדות הספורט לבתי הספר
בשיתוף הרשויות המקומיות.
תוכנית זו באה במטרה להגביר את המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית בקרב תלמידים ותלמידות.
המטרה בתוכנית "זוזו מפעילים את הגוף" היא להגדיל את מספר הילדים / ילדות העוסקים בפעילות גופנית וספורטיבית וכן להגדיל את מספר הילדים / ילדות העוסקים בספורט תחרותי / הישגי.
 
גינה אקולוגית - בגינה זו זורעים ושותלים תלמידי ביה"ס צמחים מושכי חרקים וציפורים, צמחי תבלין וירקות במטרה ללמוד על הסביבה ומרכיביה בדרך מאתגרת ומשמעותית.