תולדות מגילת העצמאות-פעילות מתוקשבת כיתה ו'1 - רקע למגילת העצמאות