בית ספר אלמוגים - דוד בן גוריון
נווט למעלה
 
יום הזיכרון הממלכתי לדוד בן גוריון
          1886-1973
דוד בן גוריון.png

 

דוד בן גוריון, ממנהיגי היישוב לפני קום המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל, היה אדריכל מגילת העצמאות וממנסחיה האחרונים. הוא אשר הכריע כי יש להכריז על הקמת המדינה ביום ה' באייר, התש'ח (14 במאי 1948), בעיצומה של מלחמת העצמאות. מגילת העצמאות היא ההכרזה הרשמית על הקמתה של מדינת ישראל, על זכויותיה ההיסטוריות ועל עקרונות קיומה. 
דוד בן גוריון עשה רבות לביצורה, להבאת המוני עולים לתוכה ולעיצוב דמותה של המדינה.
בתורתו של דוד בן- גוריון, שהגשים בחייו מה שדרש מאחרים:
1.  אהבת ארץ - ישראל וירושלים, עיר הנצח.
2. אהבה לתנ'ך כיסוד לזיקתנו לארץ- ישראל וכמקור לחזון לאומי לעתיד.
3. חיי עבודה והגשמה חלוצית.
4. שאיפה מתמדת לקליטת עליה ולמיזוג גלויות.

 
הכרזה על הקמת מדינת ישראל - אתר כנסת ישראל  
             
דו בן גוריון - משרד ראש הממשלה