מידע לחירום - כל הפריטים
  
  
כווץ סוג התוכן : דואר אלקטרוני ‏(2)
קטי חכמיגרי - רכזת תקשובketty.ha@sisma.org.il
אורית מוגילבסקי - מטמיעה, סיסמה לכל תלמידorit.mo@sisma.org.il
כווץ סוג התוכן : וידאו ‏(1)
דבר המנהלת - תרגיל חירוםhttp://kyam.sisma.org.il/school/alumim/Documents/קבצי%20שמע%20ווידאו/עלומים%20ערוך.wmv
כווץ סוג התוכן : טלפון חשוב ‏(6)
מגן דוד אדום101
מכבי אש102
מוקד חברת החשמל103
מוקד עירוני106
פיקוד העורף1207 או 1255111 מכל טלפון
ער"ן - עזרה נפשית1201
כווץ סוג התוכן : משימה או משחק ‏(5)
טכניקות הרגעה - פעילות לכיתות ג'-ו'http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/Emergency/SitePages/tiraga.aspx
הכר את ארצך - פעילות לכיתות ד'-ו'http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/Emergency/SitePages/peilut_d_v.aspx
פעילות חינוך לשוני ב'-ו'http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/Emergency/SitePages/peilut_lashon.aspx
תעודת זהות ליצחק רביןhttp://kyam.sisma.org.il/school/alumim/Emergency/SitePages/peilut%20rabin.aspx
סקר בנושא גלישה בטוחהhttp://kyam.sisma.org.il/school/alumim/SitePages/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.aspx
כווץ סוג התוכן : סביבת למידה ‏(3)
גליםhttp://www.sisma.org.il/ex_Suppliers/Pages/גלים.aspx
אופקhttp://www.sisma.org.il/ex_Suppliers/Pages/אופק.aspx
ה.ש.ב.ח.הhttp://www.sisma.org.il/ex_Suppliers/Pages/השבחה.aspx
כווץ סוג התוכן : פורום ‏(14)
פורום כיתתי א'1http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-1-1/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי א'2http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-1-2/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי א'3http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-1-3/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ב'1http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-2-1/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ב'2http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-2-2/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ג'1http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-3-1/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ג'2http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-3-2/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ד'1http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-4-1/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ד'2http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-4-2/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ה'1http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-5-1/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ה'2http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-5-2/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ו'1http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-6-1/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ו'2http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-6-2/Lists/List12/AllItems.aspx
פורום כיתתי ו'3http://kyam.sisma.org.il/school/alumim/classes/class-6-3/Lists/List12/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence
כווץ סוג התוכן : קישור ‏(10)
אתר משרד החינוך בחירוםhttp://www.education.gov.il/cherum/
שפ"ינט - אתר השירות הפסיכולוגיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
אתר פיקוד העורףhttp://www.oref.org.il/14-he/PAKAR.aspx
אתר 'לבריאות'http://cms.education.gov.il/educationcms/units/livriut
מחוז חיפה - למידה מקוונת מרחוקhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Haifa/herum/LemidaBeherum/lemidamekuvenetbeherum.htm
חוזרי מנכל בנושא בטחון ובטיחותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/
ארגון בטרם-בטיחות ילדיםhttp://www.beterem.org/home/
ערן-עזרה ראשונה נפשיתhttp://www.eran.org.il/
אוח-לומדים מרחוקhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/LMS
אנא כנסו לקישור וענוhttps://ebag.cet.ac.il/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92/_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9C_/