calender
נווט למעלה
                             ​
הודעות
 
הורים ותלמידים יקרים!
עברו החגים ואנו שבנו לשגרה מבורכת של למידה מבורכת בחודש זה נלמד את הערך מעורבות נחשף לועדות הרבות הקיימות בביה"ס כדי שכל תלמיד יוכל לקחת חלק פעיל בעשיה.
 
אנו מתחילים לטיל ולצפות בהצגות לכן חשוב להסדיר את התשלומים.
 
שלכם ולמענכם
נורית זיגלר
מנהלת ביה"ס
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    ​
 
 

 לוח אירועים

 
< יוני 2020 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4