נווט למעלה
012.png
 
מנהלת ביה"ס: נורית גרטנר
 
מנהלת האתר ורכזת תקשוב: קטי חכמיגרי
innerbanner_cln.jpg

innerbanner_variety.jpg
1234.png

  
 
  
 
הידיעות הבאות מעודכנות ע"י ועדת העיתון הבית ספרית 
 

 משלנו

 

​במהלך שנת לימודים תשע"ז, התכנסה כל חברות ועדת עיתון, בימי ראשון ,וסקרה את הפעילויות השונות אשר התקיימו בבית הספר.

 

 מידע לחירום

 
 

 ברכת ראש העיר לשנת הלימודים החדשה

 
​​​
עלומים, קרית ים, חינוך, בית ספר עלומים, קריית ים, אתר חינוך, עלומים
משמרות זה"ב
תלמידי כיתה ו החלו למלא תפקידם במשמרות הזה"ב בהצלחה !!!
*****