בית ספר עלומים - בית ספר קהילתי
נווט למעלה

בית ספר קהילתי

 

ביה"ס קהילתי – הנהגת הורים
 
הורי ביה"ס שותפים פעילים ומעורבים בעשיה הבית ספרית.

 

ההורים עומדים בראש 3 ועדות יחד עם מורי ביה"ס –
1.      ועדת זהירות בדרכים.
2.      ועדת מעשים טובים.
3.      ועדת לרווחת תלמידי ביה"ס וטיפוח חזות ביה"ס.

 

 

 Stick people in circles backgrounds