בית ספר עלומים - takanon
נווט למעלה
_1_-1.JPG

​                          
תלבושת בית ספר

- על התלמיד/ה להגיע לבית הספר בתלבושת בית ספר תקינה ומלאה: חולצה וסווטשרט עם סמל בית הספר.

- במטרה לשמור על בטיחות התלמידים חל איסור להגיע בדברים מסכנים כגון: קפקפים, עגיל שאינו צמוד אוזן ועוד.

- לשיעור ספורט יש להגיע בתלבושת ספורט מסודרת ,הכוללת נעלי ספורט תקניות- למען שמירה על בטיחות התלמיד/ה בשיעור.

אכיפה:

- לא תתאפשר כניסה לכיתה ללא תלבושת/עם דברים המסכנים את התלמיד/ה.

על התלמיד/ה להגיע מיידית למזכירות בית הספר ,להתקשר הביתה להבאת הפריטים הנדרשים ,או לחלופין לקבל חולצה חלופית /להסיר כל דבר מסכן במזכירות ביה"ס.

- לתלבושת ספורט: התלמיד/ה לא יוכל להשתתף בשיעור -ישב באולם ליד המורה.

 צבירת הגעות ללא תלבושת תשפיע על הציון בחנ"ג.

מוכנות לשיעור

יש להגיע לשיעורים בזמן, הן בבוקר והן במהלך יום הלימודים.

אכיפה:

תלמיד/ה שמאחר/ת לשיעור בבוקר לא תתאפשר כניסתו/ה לכיתה. איש צוות יקבל אותו/ה לרישום ורק לאחר 8:20  יוכל להיכנס לכיתה.

המאחרים יונחו בתוכנית "כבוד לזמן" שנועדה למנוע איחורים.

אם קיים אישור רפואי כתוב יש להגיע להירשם אולם האיחור לא יכלל במניין האיחורים.

4 איחורים-מכתב להורים.

5 איחורים -שיחת מחנכת עם הורים ואזהרה.

6 איחורים -השעיית הילד/ה בביה"ס שעה נוספת עם דף עבודה.

8 איחורים -שיחת הורים עם מנהלת ואזהרת דיווח קב"ט.

9. דיווח קב"ט על פי שיקול דעת מנהלת.

כללים להתנהגות בזמן שיעור

1. התלמיד/ה יקבל את המורה בעמידה כשחפצי השיעור כבר על השולחן.

2. בזמן השיעור יש לשבת במקום.

3. מדברים רק בהצבעה ובקבלת רשות הדיבור מהמורה.

4. יש לעסוק רק במה שנוגע לשיעור.

 

אכיפה

- שיחה עם התלמיד/ה מטרה להגיע להסכמות עמו.

- שיחה של הילד/ה ויידוע ההורים.

- מניעת כניסה לשיעור והילד/ה ישב/ה ויעשה עבודה במקום נפרד.

- שיחת הורים וילד/ה עם המורה בבית הספר.

- שיחת הורים וילד/ה עם  מנהלת.

- השעיה מיום לימודים על פי שיקול דעת מנהלת.

* באירוע קיצוני ביותר של הפרעה : השעיה מיידית מיום לימודים לאחר תיאום

  עם מנהלת בית הספר.

שיעורי בית:

לשיעורי הבית תפקיד חשוב בתרגול החומר וקידום התלמיד.

אכיפה

1+2 פעמים: השיעורים יושלמו עד השיעור הבא.

3 – יידוע ההורים במכתב.

4 – ציון התלמיד/ה ירד במקצוע ב-10 נקודות.

* ילד שקיימת אצלו  מגמת שיפור  בנושא שעורי הבית , ניתן  יהיה להעלות את הציון בחזרה.

* במידה ונמשכת  אי הכנת השיעורים-זימון הורים לשיחה עם המחנכת.

התנהגות בפעילות חוץ בית ספרית

בעת יציאה משטח בית הספר לפעילות חוץ יש להתנהג על פי הכללים ולכבד את האירוע והצוות המלווה.

אכיפה

- תלמיד/ה שיפר הוראות בעת טיול או יפריע למהלכו:

- אירוע קל – לא יוכל לחזור לכיתה לפני שיחה המחנך בבוקר עם הוריו.

- אירוע קשה/מסכן: שיחת הורים והשעיה מיידית מהאירוע הבא (טיול או אירוע בית ספרי אחר).

 

 

 

 

קבלת סמכות המבוגר בבית הספר

אנו מצפים מתלמידינו לכבד את הצוות החינוכי ולקבל סמכות המורים והמבוגרים בבית הספר.

כשהתלמיד/ה לא מכבד/ת את סמכות המבוגר בבית הספר הדבר פוגע בביטחונו ובביטחון חבריו.

אכיפה

- שיחת מורה עם התלמיד/ה

- שיחת מורה עם התלמיד/ה ויידוע הוריו.

- הזמנת ההורים והילד/ה לשיחה (בהתאם לשיקול דעת המחנכת עם/בלי יועצת).

- שיחת הורים עם מנהלת בית הספר.

- השעיה מיום לימודים

* במקרה של הפרת סמכות חמורה ביותר, לאחר תיאום עם מנהלת בית הספר-השעיה מידית.

שימוש באלימות

אלימות מילולית: (כל אמירה מילולית הפוגעת באחר-קללות עלבונות איומים חרם וכדומה)

- אלימות פיסית: (כל פגיעה בגופו של האחר ,לדוגמא: בעיטות דחיפות סטירות וכו...)

בבית ספר "עלומים" יש אפס סובלנות לאלימות.

אכיפה

*הרחקה מיידית לחדר רוגע במקרה הצורך.

- שיחה עם הילד/ה ורישום האירוע אצל מחנכת הכיתה, מכתב יידוע הורים.

- שיחה עם הילד/ה, רישום אצל המחנכת והזמנת הורים לשיחה עם המחנכת.

- השעיה מיום לימודים בתיאום עם מנהלת בית הספר-מנהלת בית הספר מודיעה להורה על כך.

בבוקר חזרת הילד/ה לאחר השעיה- שיחת ילד והורה עם מנהלת בית הספר לפני שנכנס חזרה לכיתה.

* ילד שנהג באלימות פעם ראשונה ולא חזר עליה חודשיים הערתו תמחק.

התנהלות כלפי רכוש בית הספר

אנו נשמור על רכוש בית הספר ועל הציוד הלימודי שלנו ושל חברינו.

אכיפה

במקרה של פגיעה מכוונת ברכוש בית הספר:

-"עבודות שירות" בסוף יום הלימודים.

- נזק משמעותי יגרור השתתפות ההורים בתשלום.

- ספרים שיושחתו ההורים ישלמו עבור ספר חדש.

 

שימוש בטלפונים ניידים

שימוש בטלפון נייד אסורה בבית הספר בשיעורים ובהפסקות, אלא אם היא למטרת לימוד מקוון בהנחיית המורה.

אכיפה

הזמנת הורים מיידית למנהלת בית הספר בבוקר למחרת.

מבחנים ובחנים

מטרתם של בחנים ומבחנים להעשיר את הידע של התלמידים ולאמוד אותו , לכן חשוב מאוד לשמור על התנהלות תקינה  בעת המבדקים.

אכיפה

ילד/ה שלא ינהג בהגינות בעת מבחן- מבחנו יפסל וציונו במבחן יהיה שלילי.

נוכחות בבית הספר

על התלמיד/ה להיות נוכח בבית הספר לאורך כל יום הלימודים.

חל איסור חמור לצאת משטח בית הספר ללא אישור הצוות.

אכיפה

יידוע מנהלת מיידית והשעיה מיום לימודים.