home-page
נווט למעלה
ביום שלישי ה-19/3
יתקיים קרנבל פורים
לבוא מחופשים!
שני-שליש-מסך-5-4.jpg
יוצאים לחופש פורים
מיום רביעי ה-20/3

הלימודים יתחדשו ביום
ראשון ה-24/3


רשת 2.png


מדריך הורים לבטיחות ברשת (2).pdfמדריך הורים לבטיחות ברשת.
מדריך תמונה.jpg
מועצת תלמידים
לשנת תשע"ט
מועצת תלמידים אמירים תשעט.jpeg
בהצלחה !
 

 
 
 


                              

 
 

 משלנו

 
מפקד
ביום ראשון בתאריך 31/3 יתקיים מפקד "פותחים שבוע" בסימן אורח חיים פעיל ובריא.
*****
קיוסק
ביום שישי בתאריך ה-29/3 יתקיים קיוסק+הפסקה פעילה
*****
ינשופים
ביום שלישי בתאריך ה-26/3 תתקיים תוכנית "ינשופים" לתלמידי כיתות ו'.
*****
חופש פורים
ביום רביעי בתאריך ה-20/3 נצא לחופש פורים. הלימודים יתחדשו ביום ראשון בתאריך ה- 24/3.
*****
קרנבל פורים
ביום שלישי בתאריך ה-19/3 יתקיים קרנבל פורים כולם מגיעים מחופשים.
*****
הפסקה פעילה בסימן פורים
ביום שני בתאריך ה-18/3 תתקיים הפסקה פעילה בסימן פורים. *יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל יום תל חי.
*****
יום אגדות
ביום ראשון בתאריך ה-17/3 יתקיים יום "מן האגדות" בסימן פורים.
*****
יום פיג'מות
ביום שישי בתאריך ה-15/3 נקיים מפגש אבירי השולחן העגול בסימן ערך הנתינה. יום פיג'מות + שירה בציבור בסימן פורים
*****
יום איפור
ביום חמישי בתאריך ה-14/3 יתקיים "יום איפור".
*****
יום כובעים
ביום רביעי בתאריך ה-13/3 יתקיים "יום כובעים ומשקפיים".
*****
תרגיל-רעידת אדמה
ביום שלישי בתאריך ה-12/3 יתקיים תרגיל התגוננות ארצי במתווה של רעידת אדמה בין השעות 10:00-12:00
*****
תחרות אתלטיקה
ביום שני בתאריך ה-11/3 נשתתף בתחרות אתלטיקה קלה באצטדיון נווה שאנן.
*****
תרגיל למידה בשעת חירום
ביום ראשון בתאריך ה-10/3 יתקיים מסדר כנפיים בסימן הערך נתינה + ימי הולדת תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום בין השעות: 14:00-22:00
*****
קיוסק
ביום שישי בתאריך ה-8/3 "יום האישה הבינלאומי" יתקיים קיוסק.
*****
בדיקות שיניים
ביום רביעי בתאריך ה-6/3 יתקיימו בדיקות שיניים לתלמידי כיתות א'-ו'
*****
תרגיל בטחוני
ביום שלישי בתאריך ה-5/3 יתקיים תרגיל בטחוני בית ספרי במתווה של רעידת אדמה (לקראת תרגיל ארצי)
*****
חידון קק"ל
ביום שני בתאריך ה-4/3 נשתתף בחידון מחוזי בחסות קק"ל בנושא סביבה וצמחים.
*****
הצגה
ביום ראשון בתאריך ה-3/3 יצאו תלמידי שכבות ה'-ו' להצגה "מול כולם".
*****