home-page
נווט למעלה


                              

 
 

 משלנו

 
מפקד סוגרים שבוע
בתאריך ה-28/12 יתקיים מפקד "סוגרים שבוע" בסימן קבלת שבת, ימי הולדת וגביע הכיתה המנצחת. יתקיים קיוסק
*****
שחמט
בתאריך ה-27/12 יתקיים שיעור שחמט לתלמידי כיתות ב' ו- ג'
*****
ינשופים לכיתות ה'
בתאריך 25/12 תוכנית "ינשופים" העשרה אומנותית לתלמידי כיתות ה'
*****
אבירי השולחן העגול
בתאריך ה-21/12 יתקיים אבירי השולחן העגול לכבוד המגשרים הצעירים. תלמידי כיתות ו' לומדים עם וטרנים.
*****
יום זיכרון לזאב ז'בוטינסקי
בתאריך 20/12 יתקיים יום הזיכרון לזאב ז'בוטינסקי יתקיים שיעור שחמט לתלמידי כיתות ב' ו- ג'
*****
כנס מועצת תלמידים ותכנית ינשופים
בתאריך ה-18/12 נקיים כנס מועצות תלמידים בחסות קק"ל תתקיים תוכנית "ינשופים" העשרה אומנותית לתלמידי כיתות ה'
*****
מפקד פותחים שבוע
בתאריך ה-16/12 יתקיים מפקד "פותחים שבוע" בסימן הערך "ניהול קונפליקטים"
*****
מפקד כנפיים
בתאריך 14/12 יום שישי יתקיים מפקד כנפיים בסימן הערך "שונות" נקיים קיוסק והפסקה פעילה.
*****
חופשת חנוכה
חופש חנוכה תתקיים בין התאריכים 4-10/12 הלימודים יתחדשו בתאריך 11/12 ביום שלישי.
*****
טקס חנוכה
בתאריך ה-3/12 יתקיים טקס לחג החנוכה בשעה 09:00. כל ההורים מוזמנים! התלמידים מתבקשים להגיע בחולצות לבנות.
*****