בית ספר אמירים - קדימויות
נווט למעלה
​​​​

​​​קדימויות לשנת תשע"ט

 
1. לחתור לטיפוח למידה משמעותית, שתוביל לצמצום פערים, לקידום ההישגים הלימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.
2. להוות עבור תלמידנו מקום מוגן ובטוח, אליו ירגישו הלומדים שייכות ואחריות, ע"י טיפוח אקלים מיטבי ובזיקה למצוינות ערכית ואזרחית.
 
 

 3. להכיר ולקבל את השונות בקרב תלמידנו, לתת מענה לצרכיהם הייחודיים, תוך צמצום הפערים הלימודיים והחברתיים.

4. לטפח מרחבי למידה מגוונים פנים וחוץ-כיתתיים ומרחבי למידה וירטואליים.

שנה"ל תשע"ט נפתחת מתוך האמונה שנוכל להצעיד 
את בית ספרנו קדימה, כדי להקנות עתיד ראוי יותר 
לכלל הבאים בשערנו.                                                  בברכה,
                                            מנהלת בית הספר,
                                                אוסנת שואף.