home-page
נווט למעלה
 

 עורך תוכן

 
 
 

 
 

 


 
_________________________________________________________________________

 


 

 

 

 משלנו

 

אנו שמחים להציג בפניכם את אתר החופשות של "סיסמה לכל תלמיד", אשר ילווה אותנו לאורך השנה "במעגלי האחריות". לחצו על הקישור לאתר פסח​

​יום שיא בנושא הצמחים בסביבת בית הספר.
שילוב של חקר צמחים, טכנולוגיה ולמידה משמעותית.

 

 אפליקציית סיסמה לכל תלמיד