home-page
נווט למעלה
 

 עורך תוכן

 

 

 

 חנוכה.jpg

 

 
 
 חג החנוכה או חג האורים הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים. ימים אלה הם ימי הודאה, שאותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש, ונס פך השמן. החג מצוין באמירת הלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה, בשמונת הימים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת.
 
 
 
 

 

שיר של יום

יד.jpg


 

חדר בריחה זה"ב, בגין / נהריה


 


 

כעעכגעכגע.png
 


 

main_task2017_rashit.jpg


 

 
 
 


 

 
 
 
אשכול אומנויות - בחירה
ג-ד ליחצו לכניסה
תוצאת תמונה עבור ‪openning DOOR‬‏
ליחצו כאן לבחירת קורסים
ה-ו ליחצו לכניסה
תוצאת תמונה עבור ‪openning DOOR‬‏


ליחצו כאן לבחירת קורסים

 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


 

 
 

 


 
_________________________________________________________________________

 


 

 

 

 משלנו

 

אנו שמחים להציג בפניכם את אתר החופשות של "סיסמה לכל תלמיד", אשר ילווה אותנו לאורך השנה "במעגלי האחריות". לחצו על הקישור לאתר פסח​

​יום שיא בנושא הצמחים בסביבת בית הספר.
שילוב של חקר צמחים, טכנולוגיה ולמידה משמעותית.

 

 אפליקציית סיסמה לכל תלמיד

 
חג חנוכה
יום ראשון 2/12/18 יופיעו תלמידי כיתות ג'2, ג'3 מול כל בית הספר, בטקס חגיגי לכבוד חג החנוכה. חופשת חנוכה תתחיל ביום שלישי 3/12/18 חזרה לבית הספר ביום שלישי 11/12/18.
*****