בית ספר אורים - נקודת מפגש
נווט למעלה
 1.png
 
 
"נקודת מפגש" הינה תוכנית ייחודית, שנבנתה ע"י צוות המורים ומתקיימת שעה שבועית במסגרת השיעור הפרטני, בכל הכיתות.
התוכנית מזמנת מפגש אישי בין התלמידים למחנכת,  בקבוצה קטנה ותומכת. מתקיים דיאלוג משמעותי בין המשתתפים בקבוצה. הדיאלוג תורם לתקשורת מיטבית.
 
מטרת התכנית – פיתוח אקלים חינוכי מיטבי, תוך שימת דגש על העלאת תחושת המסוגלות ותחושת השייכות בקרב התלמידים. במסגרת הקבוצה לכל תלמיד ניבנת תכנית אישית לקידום מטרה לימודית / אישית שלו, אשר מבוססת על פיתוח חוזקות אישיות.
במהלך השנה מתחלפות הקבוצות, כך שבמהלך השנה כל תלמידי הכיתה משתתפים בתוכנית.
 
 ​