בית ספר ימית - dvar
נווט למעלה

 

                                                                                  שנה"ל תשע"ח
 
דבר המנהלת לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח
 
 
 canvas_picture.png
מר דוד אבן צור –ראש העיר, מפקחת ביה"ס הגב' הדס ריבנוביץ, מנהלת מח' החינוך הגב' גלית לוי, מנהלת מדור בתי הספר היסודיים הגב' תרצה כהן,  מר צורי בן ישי – יו"ר הנהגת ההורים. צוות ביה"ס שלי, הורים ותלמידים יקרים!
בפתחה של שנת הלימודים החדשה, אני מברכת אתכם בשנה טובה, שנה של עשייה משמעותית ופורייה.
צוות ביה"ס נערך לקלוט את תלמידי בית הספר לשנת לימודים פורייה ומעניינת במרחבי הלמידה המספקים לכל תלמיד את ההזדמנות למימוש עצמי ופיתוח הכישורים האישיים שלו.
עם תחילתה של השנה, ברצוני לברך את תלמידי כיתות א'  ומשפחתם, מורות ותלמידים חדשים שהצטרפו למשפחת "ימית" בברכת "ברוכים הבאים" ולאחל הצלחה לכולם.
שנה"ל תשע"ז תיפתח בסימן של חגיגיות .משימות מאתגרות מונחות לפנינו בשנה זו ואנו נפעל להשיגן במלוא המרץ.
 שאיפתנו המרכזית היא קידום הישגים לימודיים תוך שמירה על הסקרנות הטבעית של התלמידים וחדוות הלמידה שלהם תוך ומתן מענה הולם לכל אחד ואחת מתלמידנו. בחזוננו אנו שואפים להוראה מיטבית, המקשרת בין תחומי האומנויות המגוונים הנלמדים בביה"ס לבין תחומי הדעת השונים. צוות ביה"ס עמל  על כתיבת תוכנית לימודים בית ספרית, הקושרת את תחום הקיימות בהדגש על הים   " אני חושב על הים משמע אני קיים" עם התוכנית הערכית מפתח הלב,  תחומי הדעת השונים, תחום המחשבים והחנ"ג. אנו נפעל ברצינות רבה גם השנה ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ומכיל שיאפשר אווירת לימודים נעימה ומוגנת.
 
אנו ממשיכים ומעמיקים את הלימוד סביב "המנהיגות" ומקיימים שיעורים הכוללים דילמות ערכיות, אקטואליה, סולידריות וזהות, ערבות הדדית ומתן כבוד לזולת. מאתרים ילדים הזקוקים למענה ייחודי ולטיפול, מקפידים על שעות לימוד, לא מוותרים על התחלת עיסוק במיומנויות יסוד ומקפידים על נהלי הביטחון ומרעננים אותם.
 הקהילה היא אחד ממוקדי הכוח עליהם נבנה ביה"ס וגם השנה נתמקד בחיזוק הקשרים בין תלמידים, הורים והצוות החינוכי. אני מאמינה, כי קשר עמוק המבוסס על כבוד והקשבה יצור אווירה אשר תאפשר לכל אחד מאיתנו לממש את יכולותיו וכישוריו. תקשורת טובה עם הקהילה תתרום רבות להשגת היעדים וליצירת אקלים מיטבי בביה"ס.
תלמידים, הורים, עמיתיי ושותפיי לעשייה החינוכית,
ביה"ס משנה את פניו גם בחזות וגם בהדגשים הרבים על הלמידה המשמעותית.
אנו רוצים שתלמידינו יגיעו בחיוך ויחזרו בשמחה בסוף יום.  אנחנו מעודדים את הסקרנות ואת הלמידה במרחבים השונים.
גם השנה נמשיך ביישום תכנית העבודה שהוגשה למשרד החינוך, על מטרותיה ויעדיה. בתכנית העבודה הדגשנו את מקומו של הפרט בתוך המערכת והמענה הייחודי  שאנו נותנים לתלמיד בכל שלב.  התוכנית מושתתת על העיקרון של הוראה מבוססת נתונים, הוראה המכוונת למדדי תפוקה גבוהים והצלחה בכל התחומים.
היעד לקידום "אורח חיים בריא ופעיל" הינו יעד מתמשך בתוכנית העבודה של ביה"ס.  בסיומה של תשע"ה זכינו ב"בי"ס ירוק" בשנה"ל תשע"ח נמשיך לטפח אקלים בית ספרי מיטבי ותומך לכלל התלמידים ובאי ביה"ס.
יעד מרכזי נוסף בו נמשיך לשאוף למצויינות השנה הינו תקשוב ביה"ס ושילוב תוכניות מתוקשבות בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה. בנוסף כל תלמידי ביה"ס זוכים ללמוד שעה נוספת של חינוך גופני, וכן לימודי האנגלית בבית ספרנו מתחילים כבר מכיתה א'. 
הורים יקרים, הקשר בין הבית וביה"ס חיוני להתפתחותם המיטבית של הילדים.  רק בעבודה משותפת ומתואמת, נצליח להצעידם להשגת המטרות בשיפור ההישגים הלימודיים, בהעמקת החינוך לערכים ובשאיפה למצוינות.
 
"השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ"
 
מאחלת לכולנו שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומשמעותית. 
                                                                                                  
                                                                                                           שרה טל
 
                                                                                                         מנהלת ביה"ס
 
 
 
 
 
 

 סביבון סגול.PNG