נווט למעלה
 תקנון בית ספר
 
 
הופעה ותלבושת:
א. התלמיד יופיע בתלבושת אחידה, נקייה ומסודרת ויקפיד על תספורת ותסרוקת נאותה.
ב.  במסדרים חגיגיים יבוא התלמיד בלבוש כחול לבן.
כניסה ויציאה לכיתה ולביה"ס:
א. עם הצלצול נכנסים לכיתה ומחכים למורה במקומות.
ב. עם תום הלימודים, או השיעור האחרון בחדר הכיתה, יש להרים כיסאות .
מסדרי בוקר, אירועים וטקסים:
א. היציאה למסדר, אירוע או טקס תתבצע עפ"י הוראות המורה.
ב. המאחר למסדר, יגיע אל מקום האירוע וישב עם תלמידי כיתתו.
ג. בעת האירוע יש להקפיד על שקט והקשבה.
כללי התנהגות בכיתה:
א. בשעת השיעור, ישב התלמיד ישיבה נכונה ושקטה.
ב. הפנייה אל תלמיד או מורה תעשה בצורה אדיבה ומנומסת. יש להשיב על כל שאלה בהצבעה או עפ"י הנחיית המורה.
ג. בין השיעור הראשון והשני אין הפסקה, על כל התלמידים להישאר בכיתה במקומות ולחכות למורה.
ד.לכל כיתה כללי התנהגות נוספים, חובה על כל תלמיד לכבד ולקיים כללים אלו.
ארוחת עשר:
   על כל תלמיד להביא ארוחת עשר, הכריך עטוף    +       מפית.אין לאכול מחוץ לכיתה. 
תורני הכיתה:
א. תורני הכיתה ידאגו לניקיונה.
ב. בסיום הלימודים, יש להשאיר כיתה נקייה ומסודרת, לוח נקי וכיסאות מורמים.
התנהגות בהפסקה:
א. יש לצאת מהכיתה בצורה שקטה ומסודרת. אין לרוץ, לשהות או לשחק  במסדרונות ובמדרגות.
ב. חובה להישמע להוראות המורה התורן ולסדרנים.
היעדרויות:
א. אין להיעדר מהשיעור ללא אישור מורה.
ב. תלמיד המחסיר עד שלושה ימים יגיע לביה"ס מצויד באישור ההורים. מעל לשלושה ימים יש להצטייד באישור רופא.
גניבות ונזק לרכוש:
א. התלמיד ישא באחריות על גרימת כל נזק לרכוש ביה"ס.
 
אלימות בין תלמידים:
א. יש להימנע מכל סוג של אלימות בביה"ס, או בסביבתו.
ב. תלמיד שפגע בחברו באלימות פיזית, או מילולית- ישא באחריות מעשיו ויטופל בהתאם.
 
הוראות כלליות:
א. לא ייכנס תלמיד לכיתה שאיננה כיתתו בזמן השיעור או בהפסקות – ללא אישור.
ב. אין לשהות בחצר בית הספר בגמר הלימודים.
ג. חובה לשמור על ניקיון חדרי השירותים, המסדרונות, הכיתה והחצר בכל שעות היום.
ד. יש לשמור על כללי התנהגות בחצר ביה"ס.
תגובות שיינקטו על הפרת כללי התקנון:
הצוות החינוכי יחליט באיזה אופן להגיב על כל כללי התקנון. התגובות תהיינה תוך הפעלת שיקול דעת חינוכי .
א. שיחה וברור המקרה עם התלמידים שהפרו את כללי התקנון.
ב. אזהרה בע"פ ויידוע ההורים.
ג.  אזהרה בכתב .
ד.  החרמת ציוד האסור לשימוש.
ה. הרחקת תלמיד מהשיעור.
ו.   העברה לכיתה אחרת באישור המנהלת.
ז.   השעיה או הרחקה לתקופה קצובה באישור המנהלת והמפקח.
ח. העברה לביה"ס אחר לפי נוהלי משרד החינוך.
 
   נשמור על הכללים בהסכמה ונכונות, נמגר אלימות ונטפח סובלנות !
  אירועים מיוחדים,אקדמיה,בוגרים,בני אדם,גלימות,זכרים,חינוך,כובעים,מחוות,סיום לימודים,תלמידים,תעודות