חוף מעשה במחשבה תחילה - דף הבית
נווט למעלה
My-Slidely-Collage.jpg
 
בית-ספר "ימית" מציג:

    "​חוף מעשה במחשבה תחילה"
 

1222.png 
משתתפים
 

 

שכבה א'                          שכבה ד'

 

שכבה ב'                          שכבה ה'

 

שכבה ג'                           שכבה ו'

 
רקע לפעילות:

בית ספר "ימית" בחר לכתוב תלב"ס בנושא הסביבה הימית והחופית  בשל קירבתו של בית הספר לחוף הים והיותו 

"בית ספר ירוק " מוסמך החל משנת תשע"ה.

התלב"ס נכתב במסגרת פיתוח מקצועי מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה בשם "התוכנית המשולבת לחינוך לקימות " .

בשנה"ל  תשע"ו  משתתף בית הספר בפרוייקט "חוף מעשה במחשבה תחילה" מטעם המשרד להגנת הסביבה ובהובלת החברה להגנת הטבע .

מטרות כלליות:

1. להבין שהים וחופיו, הם סביבת חיים המורכבת ממרכיבים חיים ודוממים, המקיימים ביניהם יחסי גומלין.

2. להבין שהאדם משתמש במשאבי סביבת הים וחופיו לסיפוק צרכיו השונים.

3. להבין שפעילות משפיעה על הסביבה החופית והים בדרכים חיוביות ושליליות כאחד.

4. להעלות את המודעות והמעורבות האישית בשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת בחוף הים וסביבתו כדרך חיים.

5. לפתח אוריינות סביבתית ואימוץ גישה חיובית לגבי אחריותנו ויכולתינו, להשפיע על הסביבה החברתית והטבעית בחוף הים וסביבתו, לקידום התנהגות בת קיימא.

6. לשמור ולהגן על חוף הים וסביבתו למען תושבי ישראל והדורות הבאים.  

 אוריינות סביבתית, כוללת תפיסת עולם שלפיה אני שיייך לסביבתי והיא חלק מעולמי ומתרבותית. אוריינות זו דורשת, רמת מודעות גבוהה, ידע נרחב והבנה של מרכיבי הסביבה והתהליכים המתרחשים בה. 
בני האדם משפיעים על תהליכים אלה ועליהם להיות מוכנים למעורבות ואחריות אישית וחברתית, תוך פעולות אקטיביות לקידום סביבה בת קיימא.

אורח חיים בר קיימא, הוא שימוש נבון ביכולתנו המדעית והטכנולוגית, כדי לספק את צרכינו בהווה, מבלי לפגוע ביכולתנו לספק צרכים אלה גם בעתיד.

תוכנית הלימודים הבית ספרית "חוף מעשה במחשבה תחילה", חושפת את הלומדים לסוגיות סביבתיות בהיבטים אקולוגיים, בריאותיים וחברתיים הנוגעים לסביבת הים והחוף. זאת במטרה, שאלו יהפכו להיות חלק בלתי נפרד גם בעתיד מתרבותם.

לחתימה על "אמנת הדגל הכחול"-לחצו פה​