023.png 
 
בחירת רחובות לחקר

 
כל מחנכת בוחרת את שמות הרחובות לחקר ורושמת בקובץ שיתופי (שימו לב לא לחזור על שם רחוב שנבחר ע"י הכיתה המקבילה)
 
כניסה לקבצים השיתופיים:
 
 
שיעור מקוון  - הכירות עם מפת העיר ומסלול חקר הרחובות
 
הכנה לעבודת החקר:
 
  1. כל כיתה מתחלקת ל-4 קבוצות
  2. רשמו את שמות התלמידים בקובץ הרחובות השיתופי (שם רחוב + שמות התלמידים החוקרים)
  3. לכל כיתה מחברת שיתופית אחת עליה עובדות כל הקבוצות
 
 
 
 
​​​