חקר רחובות​
 
 

​ תלמידים יקרים,
הגענו לשלב המרכזי בפעילותינו זו והוא יצירת דפי מידע אודות שמות הרחובות. דפי מידע אלו יהיו אינטראקטיבים הכוללים שכבות מידע וקבצי קול.
עוברים ושבים ברחוב יוכלו לצפות ולאזין בתוצרים שלנו באמצעות סריקת qr code a שיוצבו בשלטי הרחוב.

שלבי העבודה:

לכל כיתה מחברת שיתופית אחת אותה תיצור המורה. לכל קבוצה עבודה בכיתה גיליון במחברת זו.
יש לכלול את המידע הבא:
1. שם הרחוב:
2. שמות תלמידי הקבוצה החוקרת
3. מידע על הרחוב כגון: שם, אישיות ותרומתה ההיסטורית, תיאור הרחוב (גנים ציבוריים, ספריה וכדומה)

כל כיתה תתחלק לקבוצות עבודה, לכל קבוצה מחברת שיתופית אותה תיצור המורה​דף המידע יכלול את:

  1. שמות התלמידים
  2. מידע על הרחוב כגון: שם, אישיות ותרומתה ההיסטורית, תיאור הרחוב (גנים ציבוריים, ספריה וכדומה). ניתן להיעזר בקישור הבא

 

בעת חיפוש המידע ניתן להיעזר במקורות הבאים:

שמות רחובות בישראל - ויקיפדיה

אישי רחוב

שמות רחובות בישראל - אתר אנשים

דעת

הספריה הוירטואלית - מט"ח ויקיפדיה

 

כעת יש בידינו דף מידע עשיר אודות הרחוב שחקרנו בו נוסיף שכבות מידע הכוללות קובץ קול (Tellagami), תמונות שצילמתם, מפה וכדומה.

​ ​